SáchVăn Bản Pháp Luật Kinh Tế

Tên Sách: :Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế

Tác Giả: Chưa Biết

Giá bìa: 199,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế

Tham khảo sách 'hệ thống văn bản dành cho môn học luật kinh tế', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Cuốn sách Văn bản Pháp Luật  -Luật kinh tế hiện là quyển sách giáo trình được sử dụng rộng rãi tại trường đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh trong giai đoàn đại cương

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật