SáchTối Ưu Hóa

Tên Sách: :Tối Ưu Hóa

Tác Giả: Ts.Bùi Phúc Trọng

Giá bìa: 31,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Tối Ưu Hóa

1. Thông tin sách Tối ưu hóa

Nhà sản xuất: NXB Thống kê

Được sử dụng rộng rãi trong nội bộ trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. đây là quyển sách mà bất kì một sinh viên nào cũng phải học để vượt qua các môn trong giai đoạn đại cương

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:

1. Bài toán quy hoạch tuyến tính;

2. Bài toán đối ngẫu;

3. Bài toán tham số

4. Bài toán vận tải

5. Bài toán sản xuất đồng bộ

2. Nội dung chính sách tối ưu hóa

1. Bài toán tối ưu tổng quát và phân loại

2. Ứng dụng bài toán tối ưu để giải quyết các vấn đề thực tế

3. Bài toán đối ngẫu và một số ứng dụng

4.Quy hoạch nguyên

5. Một số vấn đề cơ sở lý thuyết quy hoạch lỗi và quy hoạch phi tuyến

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật