SáchQuản Trị Tài Chính

Tên Sách: :Quản Trị Tài Chính

Tác Giả: Nguyễn Quang Thu

Giá bìa: 80,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Quản Trị Tài Chính

1.Giới thiệu tổng quản sách quản trị tài chính căn bản ( Tái bản lần thứ 7 )

Nền kinh tế Việt Nam trong 10 năm gần đây đã có nhiều thay đổi cả về chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô, vì vậy, cuốn sách được tác giả cập nhật, hoàn thiện theo tinh thần đổi mới của các chính sách tài chính - lưu thông tiền tệ của Bộ Tài Chính cũng như của nhà nước ban hành. 

Sách Quản trị tài chính căn bản ( tái bản lần thứ 7) là quyển sách về tài chính cực kì hay mà sinh viên trường đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh sử dụng trong quá trình học tập, sách gồm các chường về tài chính như sau:

2. Nội dung chính sách quản trị tài chính căn bản

Mục lục:


Lời nói đầu
Chương 1 : Dẫn nhập về quản trị tài chính 
Chương 2 : Phân tích tài chính 
Chương 3 : Kế hoạch tài chính 
Chương 4 : Quản trị vốn lưu động 
Chương 5 : Tài trợ vốn ngắn hạn 
Chương 6 : Giá trị của tiền tệ theo thời gian 
Chương 7 : Lượng giá chứng khoán 
Chương 8 : Hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn 
Chương 9 : Rủi ro và lợi nhuận 
Chương 10 : Chi phí sử dụng vốn 
Chương 11 : Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp 
Chương 12 : Chính sách phân chia cổ tức 
Chương 13 : Tài trợ dài hạn 

Đây là một trong những quyển sách hay mà sinh viên ngành tài chính, quản trị trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh đang sử dụng, thay vì mua mới các bạn có thẻ đăng ký mua lại từ sinh viên trường UEH đẻ có được mức giá rẻ hơn, note và ghi chú những nội dung quan trọng, trọng tâm mà quyển sách đề cập tới

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật