SáchQuản Trị Rủi Ro Tài Chính

Tên Sách: :Quản Trị Rủi Ro Tài Chính

Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang

Giá bìa: 71,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Quản Trị Rủi Ro Tài Chính

1. Thông tin sách quản trị rủi ro tài chính

Giá sản phẩm: 71.000 VNĐ

Tác giả: Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang

Nhà xuất bản: Kinh tế Tp.HCM

Số trang: 210

Kích thước:14.5 x 20.5 cm

Hình thức: bìa Mềm

Năm xuất bản: 2013

Nhà phát hành: Liên kết phát hành

Trọng lượng: 250g

2. Tóm tắt nội dung sách quản trị rủi ro tài chính

Điểm nhấn trong quyển sách này là tất cả các chương đều được cập nhật hóa, sát thực với công việc và trang bị kiến thức và hướng dẫn kỹ năng thực hành cần thiết cho nhân viên và cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp cũng như ngân hàng.

Quyển sách quản trị rủi ro tài chính này đã có nhiều điểm mới, cần thiết và độc đáo mà bạn không thể đọc được ở các sách khác cùng chủ đề này đã được xuất bản. Với nội dung bao gồm 8 chương được trình bày theo văn phong đơn giản, mạch lạc và chi tiết, quyển sách này có thể là cẩm nang giúp bạn tự học và hoàn chỉnh thêm kiến thức của mình về các giai pháp và công cụ quản lý rủi ro tài chính, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và đặc biệt là rủi ro tỷ giá.

Quản trị rủi ro tài chính có vị trí trung tâm trong quản trị tài chính hiện đại. Có nhiều chỉ tiêu và phương pháp đo lường rủi ro tài chính đang được áp dụng. Mỗi chỉ tiêu sử dụng cho một mục tiêu đánh giá khác nhau. Vấn đề trong tâm của cuốn sách này là giới thiệu phương pháp xác định giá trị rủi ro (VAR) và ứng dụng của pưhương pháp VAR trong quản lý đầu tư và rủi ro tài chính.

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật