SáchQuản Trị Marketing

Tên Sách: :Quản Trị Marketing

Tác Giả:

Giá bìa: 268,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Quản Trị Marketing

Tên Nhà Cung Cấp                         NS Lộc
Tác giả                         Nhiều Tác Giả
NXB                         Lao Động Xã Hội
Năm XB                         05/2014
Trọng lượng (gr)                         1410
Kích thước (cm)                         19x27
Số trang                          756
Hình thức                          Bìa Mềm
Ngôn ngữ                          Sách tiếng Việt

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật