SáchQuản Trị Học 02

Tên Sách: :Quản Trị Học 02

Tác Giả: Chưa Biết

Giá bìa: 42,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Quản Trị Học 02

1. Thông tin sách giáo trình quản trị học

Giá sản phẩm: 42.000 VNĐ

Tác giả: Tập thể tác giả trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông

Số trang: 220

Kích thước:14.5 x 20.5 cm

Hình thức: bìa Mềm

Nhà phát hành: Liên kết phát hành

Trọng lượng: 150g

2. Nội dung chính sách giáo trình quản trị học

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tề, khoa học quản trị ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp hay cộng đồng và cao hơn nữa là của cả một quốc gia. Vì vậy để nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị, cần phải tiếp cận đầy đủ kiến thức về quản trị, hiểu biết về khoa học quản trị và thực hành tốt quản trị.

Quản trị là một trong những hoạt động tất yếu khách quan không thể thiếu trong xã hội loài người, trong một tổ chức hay trong một doanh nghiệp từ trước đến nay. Từ “Quản trị” là chỉ ra một quy trình nhằm hoàn thành các hoạt động một cách hữu hiệu với con người và là quá trình làm việc và thông qua những người khác để thực hiện các mục tiêu đã vạch ra với hiệu quả cao nhất. Quản trị là một quy trình khép kín và liên tục gồm 4 chức năng: Hoạch định – Tổ chức – Lãnh đạo – Kiểm tra.

Các chức năng quản trị luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Với mục tiêu trên, giáo trình QUẢN TRỊ HỌC được biên sọan nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng về công việc quản trị và nhà quản trị, các tư tuởng quản trị, môi trường hoạt động của tổ chức, ra quyết định trong quản trị và các chức năng của quản trị. Nhóm tác giả biên soạn chân thành cám ơn Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TPHCM

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật