SáchPháp Luật đại Cương

Tên Sách: :Pháp Luật đại Cương

Tác Giả: Ths Nguyễn Thị Anh, Ths Trần Thị Minh Đức

Giá bìa: 35,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Pháp Luật đại Cương

Sách pháp luật đại cương, Hiểu biết về pháp luật, tuân theo pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, công tác giáo dục pháp luật trong các trường học ngày càng trở nên cấp thiết, góp phần hình thành những thế hệ công dân có hiểu biết về pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật.  

Sách pháp luật đại cương là quyển sách giáo trình được sử dụng rộng rãi trong nội bộ trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. Bạn có thể dễ dàng trao đổi, mua bán sách giáo trình Pháp luật đại cương với sinh viên trường UEH

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật