SáchPhân Tích Dự Liệu Nghiên Cứu Với SPSS Tập 1

Tên Sách: :Phân Tích Dự Liệu Nghiên Cứu Với SPSS Tập 1

Tác Giả:

Giá bìa: 64,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Phân Tích Dự Liệu Nghiên Cứu Với SPSS Tập 1

1. Thông tin sách phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 1

Giá sản phẩm: 64.000 VNĐ

Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Hoàng Mộng

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Số trang: 180

Kích thước:14.5 x 20.5 cm

Hình thức: bìa Mềm

Năm xuất bản: 2014

Nhà phát hành: Liên kết phát hành

Trọng lượng: 150g

2. Tóm tắt nội dung phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, phân tích dữ liệu SPSS tập 1 được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.
Mục lục:
Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu
Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến
Chương 2: Làm sạch dữ liệu
Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu
Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính
Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể
Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai
Chương 7: Kiểm định phi tham số
Chương 8: Kiểm định tỷ lệ
Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật