SáchNguyên Lý Kế Toán

Tên Sách: :Nguyên Lý Kế Toán

Tác Giả:

Giá bìa: 47,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Nguyên Lý Kế Toán

Nhà sản xuất: NXB Kinh tế TP. HCM

Sách gồm những bài tập Nguyên lý kế toán, nội dung cụ thể gồm:

1. Đối tượng - phương pháp và các nguyên tắc kế toán

2. Báo cáo tài chính; tài khoản và sổ ghi chép;

3. Tính giá đối tượng kế toán; chứng từ - kiểm kê; sổ kế toán - hình thức kế toán; kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật