SáchNghiên Cứu Thị Trường

Tên Sách: :Nghiên Cứu Thị Trường

Tác Giả: Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang

Giá bìa: 89,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Nghiên Cứu Thị Trường

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau:

1. Cơ sở nghiên cứu thị trường

2. Thiết kế dự án nghiên cứu;

3. Chọn mẫu để nghiên cứu;

4. Nghiên cứu định tính;

5. Thu thập dữ liệu định lượng

6. Tóm tắt dữ liệu

7. Phân tích đơn biến

8. Phân tích nhị biến

9. Phân tích các thực nghiệm mở rộng;

10. Báo cáo kết quả nghiên cứu

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật