Hướng Dẫn Sử Dụng

Đổi Sách UEH là website trung gian, là cầu nối giữa người mua với người bán, giữa người cho và nhận sách dành cho sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh

Bước 1: Tìm Kiếm Sách:

Trước tiên bạn cần tìm kiếm chính xác quyền sách mà bạn có nhu cầu cho nhận, mua bán

  • - Truy cập www.doisachueh.com

  • - Tại menu bên trái, chọn chuyên ngành mà bạn học. Bọn mình đã liệt kê gần như đầy đủ các quyển sách thuộc chuyện ngành đó


Menu bên trái

  • Các sách thuộc chuyên ngành này sẽ xuất hiện, chọn quyển sách mà bạn cần.


Sách ngành kinh doanh quốc tế- Lưu ý: Với những quyển sách có biểu tưởng giảm giá và giá tiền bên dưới, đó là những quyển sách hiện tại đang có người đăng ký bán


  • - Cách dễ dàng và nhanh chóng nhất đó là bạn hãy tìm kiếm quyển sách tại “thanh tìm kiếm ở trang chủ www.doisachueh.com
Thanh tìm kiếm

Bước 2: Đăng ký nhu cầu

Click vào quyển sách mà bạn có nhu cầu, tại đây bạn có thể đăng ký mua sách, bán sách, hoặc cho sách

Chi tiết SáchLưu Ý:

- Nếu bạn đăng ký mua sách mà có người cho, tất nhiên bạn sẽ được nhận sách

- Khi đăng ký bán tự bạn sẽ định giá sách và nhập vào giá tiền muốn bán

- Truy cập“ Giỏ hàng” tại đây để xem lại thông tin sách đã đăng ký

Trang Giỏ Hàng

Bước 3: Khớp Lệnh

- Đổi Sách UEH sẽ tiến hành khớp lệnh định kỳ vào 24h hằng ngày, hoặc trong một khoảng thời gian nhất định ( Nếu có sẽ được thông báo tại trang chủ www.doisachueh.com)

- Bạn chỉ cần đăng ký, việc tìm người phù hợp đã có Đổi Sách UEH lo, Người đó có thể sẽ là người học cùng cơ sở với bạn, cùng khóa và…………….khác giới tính :D

- Sau khi sách của bạn đã khớp, Bọn mình sẽ có Email thông báo đến email của bạn hoặc thông báo qua Facebook cho bạn


Bước 4: Liên hệ, Giao dịch

Tại mục “ Giỏ hàng”, với những quyển sách nào đã khớp. bạn bấm vào “ Liên hệ” để nhận thông tin đối phương và tự trao đổi, mua bán với nhau.


Trang liên hệ