SáchHệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 2

Tên Sách: :Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 2

Tác Giả: Chưa Biết

Giá bìa: 121,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 2

Tập 2 cuốn sách trình bày phương pháp và công cụ lập tài liệu hệ thống; các mô hình dữ liệu trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán; kiểm toán nội bộ; các chu trình ngiệp vụ.

Nhà sản xuất: NXB Kinh tế TP. HCM

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật