Về Chúng Tôi ?

Với mong muốn tạo là một môi trường để cộng đồng sinh viên Việt Nam có thể dễ dàng trao đổi sách giao trình, sách tham khảo và tương tác, kết nối với nhau giữa sinh viên các trường đại học, các chuyên ngành trên khắp cả nước

Hiện tại Đổi Sách UEH là một website thương mại điện tử, đứng ra làm trung gian cho các bạn sinh viên có nhu cầu trao đổi, mua bán sách giáo trình, sách tham khảo trong nội bộ trường Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh.

Với mong muốn trong tương lai, sẽ xây xây dựng được hệ thống trao đổi, mua bán sách giáo trình, sách tham khảo chung cho sinh viên của 5 trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh là:

1. Trường đại học Tài Chính - Marketing
2. Trường đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh
3. Trường đại học Tôn Đức Thắng
4. Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
5. Trường đại học Nguyễn Tất Thành

Logo UEH
Logo Tôn Đức Thắng
Logo Tài Chính-Marketing
Logo Đại Học Luật
Logo UEH