Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến Đổi Sách UEH.com

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Đổi Sách UEH.com, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Đổi Sách UEH.com có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Đổi Sách UEH.com. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản Đổi Sách UEH.com (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

2. Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Đổi Sách UEH.com không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

3. Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, thông tin mà bạn đưa lên tài khoản Đổi Sách UEH.com của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.

4. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động Tài khoản Đổi Sách UEH.com của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần 2: Quyền lợi của Đổi Sách UEH.com

1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.

2. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào (bao gồm tất cả các trang Đổi Sách UEH.com đã được tạo trong tài khoản đó) có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Đổi Sách UEH.com, nhân viên của Đổi Sách UEH.com, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.

5. Chúng tôi không duyệt trước nội dung mà bạn đưa lên các trang Đổi Sách UEH.com trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Đổi Sách UEH.com và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Đổi Sách UEH.com, sử dụng sản phẩm của Đổi Sách UEH.com để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.

7. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…

8. Đổi Sách UEH.com có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Đổi Sách UEH.com sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Đổi Sách UEH.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.

2. Trong mọi trường hợp, Đổi Sách UEH.com hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Đổi Sách UEH.com, đối tác của Đổi Sách UEH.com và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

4. Đổi Sách UEH.com không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.

5. Đổi Sách UEH.com không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

6. Đổi Sách UEH.com không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn trao đổi, mua bán hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi. Bạn cần chú ý tự thỏa thuận giá mua bán, xem kĩ sản phẩm trước khi giao dịch

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên phần Dịch vụ Đổi Sách UEH.com. Tất cả dữ liệu bạn tải lên ở tất cả Đổi Sách UEH.com trong Tài khoản thuộc quyền sở hữu của bạn.

2. Bằng việc đăng ký mua bán, trao đổi sách và sản phẩm lên các trang Đổi Sách UEH.com, bạn đồng ý (a) cho phép người dùng trên mạng xem thông tin sách, sản phẩm mà tài khoản của bạn đã đăng ký; (b) cho phép Đổi Sách UEH.com hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Đổi Sách UEH.com có thể xem các nội dung mà bạn đã đăng ký

3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba ( trừ người khớp lệnh với bạn và những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ ). Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc là các thông tin được công bố rộng rãi, public trên mạng xã hội (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

Phần 5: Thanh toán chi phí

1. Đổi Sách UEH hiện tại không thu phí sử dụng dịch vụ, mọi thứ hoàn toàn miễn phí, Nếu trong trường hợp có tính phí chúng tôi sẽ thông báo trên website www.doisachueh.com để người dùng được biết

2. Chi phí cho việc sử dụng Đổi Sách UEH.com nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.