Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Đổi Sách UEH bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, cơ sở học của khách hàng ( sinh viên các trường đại học). Đây là các thông tin mà Đổi Sách UEH cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

- Đổi Sách UEH sử dụng thông tin để có thể liên hệ với khách hàng khi tìm ra người thích hợp nhất cho khách hàng trong việc trao đổi, mua bán sách ( Gọi tắt là người khớp lệnh với Khách hàng)

- Để đảm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch trao đổi, mua bán sách được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Thông tin cơ bản của khác hàng như Họ tên, cơ sở học, địa chỉ Facebook cá nhân ( hoặc số điện thoại) sẽ chỉ được Đổi Sách UEH cung cấp cho người khớp lệnh với Khách hàng.

- Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đổi Sách UEH về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Đổi Sách UEH sử dụng thông tin của khách hàng để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Đổi Sách UEH

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Đổi Sách UEH

- Cung cấp thông tin cho người khớp lệnh với khác hàng để có thể dễ dàng thực hiện giao dịch

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Đổi Sách UEH.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

- Đổi Sách UEH.

- Địa chỉ liên hệ: 218/10 Bạch Đằng , Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Email: doisa156@doisachueh.com

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

- Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Đổi Sách UEH thực hiện việc này.

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Đổi Sách UEH.com . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Đổi Sách UEH sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Đổi Sách UEH được Đổi Sách UEH cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Đổi Sách UEH. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Đổi Sách UEH cam kết:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào ( ngoại trừ người khớp lệnh với Khách hàng) về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Đổi Sách UEH sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.