SáchBài Tập Thanh Toán Quốc Tế

Tên Sách: :Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế

Tác Giả: Ths Hoàng Thị Minh Ngọc

Giá bìa: 31,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Bài Tập Thanh Toán Quốc Tế

1. Thông tin sách: Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế

  • Giá sản phẩm: 31.000 VNĐ
  • Tác giả: Chủ biên Ths.Hoàng Thị Minh Ngọc
  • Nhà xuất bản: NXB Kinh tế Tp.HCM
  • Số trang: 110
  • Kích thước:14.5 x 20.5 cm
  • Hình thức: bìa Mềm
  • Năm xuất bản: 2014
  • Nhà phát hành: Liên kết phát hành
  • Trọng lượng: 150g

2. Tóm tắt nội dung sách giáo trình bài giải và bài tập thanh toán quốc tế

sách bài giải và bài tập thanh toán quốc tế giúp sinh viên có được những bài tập hay và sát thực tế hoạt động tại các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại hiện nay. 

Giúp SV giải các bài tập, tìm hiểu các khái niệm liên quan tỷ giá như PP yết giá, PP đọc tỷ giá, cơ sở xác định TG, các nhân tố ảnh hưởng TG, các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ cũng như biết cách sử dụng các công cụ phái sinh nhằm phòng chống rủi ro TG Giúp SV tìm hiểu các phương tiện TTQT ( như hối phiếu ,séc, thẻ), các phương thức thanh toán QT như PT chuyển tiền, nhờ thu, CAD và PT tín dụng chứng từ

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật