SáchBài Tập Quản Trị Chất Lượng

Tên Sách: :Bài Tập Quản Trị Chất Lượng

Tác Giả:

Giá bìa: 31,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Bài Tập Quản Trị Chất Lượng

1. Thông tin sách bài tập quản lý chất lượng

Giá sản phẩm: 85.000 VNĐ

Tác giả: Tập thể tác giả khoa quản trị trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: NXB Thống Kế

Số trang: 168

Kích thước:14.5 x 20.5 cm

Hình thức: bìa Mềm

Nhà phát hành: Liên kết phát hành

Trọng lượng: 350g

2. Tóm tắt nội dung sách bài tập quản lý chất lượng

Sách bài tập quản lý chất lượng được xây dựng trên cơ sở nội dung cuốn giáo trình Quản trị chất lượng và tham khảo nhiều tài liệu về quản trị chất lượng trong và ngoài nước. Đặc biệt, quyển Bài tập Quản trị chất lượng cung cấp các bài tập tình huống trong quản trị chất lượng phù hợp với tình hình Việt Nam giúp người đọc nắm vững lý thuyết, có kỹ năng thực hành và giải quyết các vấn đề trong quản trị chất lượng. do tập thể tác giả khoa quản trị kinh doanh, trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh UEH biên soạn

 

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật