SáchBài Tập Thuế

Tên Sách: :Bài Tập Thuế

Tác Giả:

Giá bìa: 70,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Bài Tập Thuế

Nhà sản xuất: NXB Kinh tế TP. HCM

Tài liệu bao gồm các nội dung chính:

1. Hệ thống hóa bài tập

2. Câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam

3. Bao gồm phần bài tập tự luận, câu hỏi trắc nghiệm và bài giải gợi ý.

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật