SáchBài Tập Nguyên Lý Kế Toán

Tên Sách: :Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán

Tác Giả: PGS.TS Võ Văn Nhị

Giá bìa: 42,000đ

đ

Lưu Ý: Sách đem bán phải là sách gốc

Tôi chỉ nhận sách gốc

Sách gốc hay sách photo đều được

Sách Gốc

Sách Photo

Sách Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán

Tác giả PGS,TS Võ Văn Nhị là một trong những nhà giáo ưu tú và là tác giả của nhiều đầu sách được ưu chuộng dành cho sinh viên kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ CHí Minh nói riêng cũng như các trường kinh tế trên địa bàn nói chung

Sách Nguyên lý kế toán Tóm tắt, Lý Thuyết và Bài tập  sẽ giới thiệu tổng quan về nguyên lý kế toán, hệ thống các bảng cân đối, tài khoản và sổ ghi chép, chứng từ kế toán, tính giá các đối tượng kế toán, kế toán trong thực tiễn doanh nghiệp

Đổi Sách UEH vẫn tiếp tục là website câu nối giúp các bạn sinh viên trao đổi, mua bán sách nguyên lý kế toán nói riêng cũng như sách giáo trình, sách tham khảo nói chung

Hỏi Đáp

Đang cập nhật

Trạng Thái Khớp Lệnh

Đang cập nhật